Informace o nás - Historie

.

 

Fotbalová historie v Makově se píše již od roku 1972. Tehdejší fotbalový klub oficiálně zahájil svou činnost pod názvem TJ JZD Makov. V tomto roce se také sehrálo první mistrovské utkání v Mažicích. V roce 1975 došlo ke sloučení s TJ JZD Dražice. Družstvo hrající v Makově nastupovalo pod názvem TJ JZD Dražice „B“ . Během let se zde konaly turnaje „o zemědělský pohár“ , kterých se účastnily družstva z celé republiky. Fotbal V Makově pokračoval až do roku 1988, kdy došlo k ukončení činnosti.

Po několika letech se však objevila myšlenka opět probudit fotbalové hřiště k životu. A tak v létě roku 2008 došlo k obnovení fotbalové tradice v Makově. Mužstvo bylo zaregistrováno pod názvem FK Makov-Hůrka os. Svou činnost oficiálně zahájilo v červenci 2008 exhibičním utkáním, kterého se zúčastnili i tehdejší zakládající členové….